Aktuelt

Evjeklinikken Interaktiv vil avvikles den 30.06.18

Til alle nåværende og tidligere brukere av Evjeklinikken Interaktiv:

Dagens utgave av Evjeklinikken Interaktiv vil avvikles og stenges ned den 30. juni 2018.

Det er flere årsaker til at vi vi velger å avvikle dagens utgave av Interaktiv-systemet. En viktig årsak er at systemet ikke uten store ombygginger kan tilpasses den nye personvernlovgivningen (GDPR) som trer i kraft fra 1.juli. Istedenfor å bruke mye tid og penger på å tilpasse det nåværende systemet, vurderer vi det som langt mer hensiktsmessig å utvikle et nytt system basert på innspill vi har fått gjennom brukerundersøkelser og interne kartlegginger.

Klikk på overskiften (til venstre) for mer informasjon.

8. mai 2018
Bookmark and Share

Brukerdataene i Interaktiv-systemet vil være tilgjengelige frem til Interaktiv-systemet avvikles den 30.06.18. Etter denne datoen vil Interaktiv-systemet bli utilgjengelig, og alle brukerkontoer og brukerdata vil slettes. Alle brukere som ønsker det, vil motta videre oppfølging fra Evjeklinikken. Vi vil komme tilbake til hvordan dette vil organiseres.
De som ønsker å hente ut sine opplysninger og brukerdata fra Interaktiv-systemet må gjøre dette innen systemet avvikles den 30.06.18.


Hvordan kan jeg hente ut opplysningene som jeg har registrert i Interaktiv-systemet?
Det finnes pr. i dag ingen funksjon i Interaktiv-systemet for eksport av data. Dette betyr at alle brukere som ønsker å hente ut sine registrerte data må gjøre dette på andre måter, eksempelvis:

  • Kopiere tekst og opplysninger fra Interaktiv-systemet og lime dette inn i et tekstdokument.
  • Ta såkalt «screenshot» av skjermbildet (ved å klikke tasten Print Screen, ofte forkortet Prt Scr) og lime dette inn i en egnet fil.
  • Skrive ut ønskede data. Man kan skrive ut skjermbildet direkte fra nettleseren ved å trykke tastene Ctrl + P (på PC) eller Mac-tasten + P (på Mac). Det er i mange nettlesere mulig å velge «Print til PDF» for å lagre utskriften som en PDF-fil istedenfor å måtte skrive den ut på ark.Når vil det nye Interaktiv-systemet være klart til bruk, og vil jeg få tilgang til dette?
Den nye utgaven av Evjeklinikken Interaktiv planlegges utviklet i løpet av sommeren/høsten 2018, med sikte på lansering innen årsskiftet 2018/2019. Imidlertid kan vi ikke på det nåværende tidspunkt gi noen garantier for nøyaktig når det nye systemet vil bli klart til bruk. Alle pasienter og brukere som mottar oppfølging fra Evjeklinikken vil få informasjon og tilbud om å ta i bruk den nye utgaven av Interaktiv-systemet så snart den er lansert og klar til bruk.

Dersom det skulle bli aktuelt å ta i bruk en midlertidig løsning i perioden fra det gamle Interaktiv-systemet avvikles (den 30.06.18) og frem til den nye versjonen er klar, så vil vi sende ut informasjon om dette til våre brukere.