Aktuelt

Ekstraopphold for år 3, 4 og 5

Nå tilbyr Evjeklinikken ekstraopphold for år 3, 4 og 5.

Vi kan nå med glede meddele at de av våre pasienter som har fullført alle sine 5 opphold innen oppsatt tid vil fra 1. januar 2019 få mulighet til å få ett 14-dagers opphold hvert av de 3 påfølgende årene etter sitt 5. opphold.

2. januar 2019
Bookmark and Share

Oppholdene i seg selv koster ikke annet enn vanlig egenandel på kr. 1960,- pr år. (pris pr. 2018) som betales ved avreise. Har man gyldig frikort 2, slipper man å betale egenandel. Man kan søke til Pasientreiser om å få refusjon for reiseutgifter, minus egenandel på kr. 135,- hver vei.

Det settes ikke opp faste datoer for disse oppholdene. Det skal være når det passer best for pasienten å benytte seg av tilbudet (så langt dette lar seg gjøre). Dette betyr at det ikke vil bli innkallinger gruppevis, og at pasienten(e) selv må ta kontakt for å sette opp tid for oppholdene.

Et ekstraopphold kan hjelpe deg med å skjerpe fokus og gi fornyet inspirasjon. Her kan du skreddersy ditt eget opplegg etter dine ønsker og behov (innen visse rammer)

Det blir ikke satt opp et eget program, men man velger blant det som er satt opp på programmet for de gruppene som til en hver tid er inne til opphold. Det er ikke lagt opp til konsultasjoner med fagteamet på disse oppholdene. Det vil bli en innveiing og en utveiing på hvert opphold.

For å bestille ekstraopphold kan du ta kontakt med helsesekretær Linda på: LMOalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no.
Oppgi ukene du ønsker å komme til klinikken. Dersom det er ledig disse ukene, vil du kunne få plass.

Åpne brosjyre

 

Hjertelig velkommen tilbake til Evjeklinikken