Helse Sør-Øst åpner nå opp for at alle helseforetak i regionen kan henvise barn og unge med sykelig overvekt inkl. en av foreldrene til behandling ved Evjeklinikken sommeren 2019.

    |  21. Mars 2019

Praksis til nå har vært at det er Senter for sykelig overvekt for barn og unge ved Sykehuset i Vestfold som henviser barn og ungdommer, inkludert en av foreldrene til behandlingstilbudet ved Evjeklinikken. For sommeren 2019 åpnes det opp for at alle helseforetak i Helse Sør-Øst kan henvise barn og ungdom med sykelig overvekt, inkludert en av foreldrene direkte  til behandlingstilbudet på Evjeklinikken

Behandlingstilbudet er fordelt på 2 målgrupper:

  • Barn (opptil 12 år) med iso KMI 35 eller mer, inkludert en av foreldrene.
  • Ungdom (13 – 18 år) med iso KMI 35 eller mer, inkludert en av foreldrene.

Målet for behandlingen er at familien skal få kunnskap om ernæring og trening, samt erfaring med hvordan kunnskapen kan brukes til å skape endring.

Behandlingstilbudet er i sommerferien og fordeler seg på 2 uker i år 1 og 1 uke i år 2 og 3. Barna og ungdommene følges opp av lokalt helseforetak i samarbeid med kommunehelsetjenesten når de ikke har opphold ved Evjeklinikken AS.

© 2020 Evjeklinikken