Har du lyst å engasjere deg som representant i Evjeklinikkens brukerutvalg?

    |  24. Oktober 2019

Brukerutvalget ved Evjeklinikken (EK) jobber aktivt for å ivareta brukernes interesser og utvikle klinikken til det beste for pasientene.

Brukerutvalget består av pasienter og ansatte ved EK og nå søker vi etter nye brukerrepresentanter. Vi avholder normalt møter 4 ganger i året og her blir aktuelle saker belyst, drøftet og vurdert.

I utgangspunktet er vi på jakt etter én ny fast representant og to nye vara-representanter. 

I og med at møtene blir avholdt ved EK er det en fordel om du bor i nærheten, men det er absolutt ikke et krav. 

Har du lyst til å engasjere deg for å gjøre EK enda bedre, eller har spørsmål om brukerutvalgets rolle, så ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg som representerer ulike bakgrunner og kompetanse. Felles må være at representantene i utvalget har et tydelig ønske om å bidra til at klinikken utvikler seg videre, med fokus på kvalitet.

Tror du brukerutvalget kan være noe for deg, skriv noen ord og fortell oss litt om deg selv:

  • Hvor langt har du kommet i behandlingsforløpet ditt (antall fullførte opphold)?
  •  Hva er din situasjon nå med tanke på arbeid, utdanning, annet?
  • Har du bakgrunn eller erfaringer fra jobb eller utdanning som du mener kan være relevant for vårt brukerutvalg?
  • På hvilken måte ønsker du å bidra til arbeidet og oppgavene som brukerutvalget er pålagt å utføre?
  • Bor du i nærheten av klinikken, eller må du reise langt for å komme hit?
  • Hva betyr Evjeklinikken for deg?

Meld din interesse ved å sende mail til:

brukerutvalg@evjeklinkken.no

innen 25.november 2019

Mvh Aina Stensland

Leder av brukerutvalget ved Evjeklinikken

© 2020 Evjeklinikken