Folkehøgskole under planlegging

    |  10. September 2018

Evjeklinikken ønsker å starte folkehøgskole for ungdommer med livsstilsutfordringer.

Målgruppen er ungdommer fra 16 år og oppover. Livsstilsutfordringer kan være vekt, psykiske utfordringer, mobbing mv.

Dette er et forebyggende utdanningstiltak og må ikke forveksles med behandling, som er tillagt helsevesenet.
Evjeklinikkens opparbeidede kompetanse over mer enn 10 år vil være viktig for hvordan opplegget for folkehøgskolen vil legge opp sine linjer og innhold (kompetanseoverføring).

Frem til skolen skal ta inn elever, høsten 2019, skal det arbeides med utprøving av pedagogikken i flere piloter. Pilotene vil bestå av kull på inntil 16 elever, med varighet fra 6–12 uker.

Vi er svært interessert i hva du mener hva linjene bør inneholde, og vil også gjerne at du deler informasjonen videre.
Prosjektet vil være operativt fra 03.04.18 og vi vil legge ut kontaktinformasjon til prosjektet rett før månedsskiftet mars/april. Da vil du få direkte tilgang til dem som skal arbeide i prosjektet.

© 2020 Evjeklinikken