Ekstraopphold ved evjeklinikken for år 3, 4 og 5.

    |  06. Desember 2019

Vi har mange pasienter som har spurt om å få komme tilbake for påfyll av trening og fornyet inspirasjon også etter at de er ferdig med sine 5 ordinære opphold ved klinikken.  Vi tilbyr i denne sammenhengen ett 14 dagers ekstra opphold for hvert av de siste 3 påfølgende årene etter fullført 5.opphold.  (år 3,4 og 5 av behandlingsperioden) Vi kaller dette tilbudet for «Ekstraopphold»

Hvem kan søke om ekstraopphold?:

Dette tilbudet gjelder for de av våre pasienter som startet behandling ved klinikken etter 2015 og som har fullført alle sine 5 sine ordinære opphold innen oppsatt tid.

Egenandeler og reisegodtgjørelse ved ekstraopphold:

Ekstraoppholdene i seg selv koster ikke annet enn vanlig egenandel på kr. 1960,- pr år. (pris pr. 2019) som betales ved avreise. Har man gyldig frikort 2, slipper man å betale egenandel. Man kan søke til Pasientreiser om å få refusjon for reiseutgifter, minus egenandel på kr. 135,- (pris pr. 2019) hver vei.

Ekstraopphold når det passer deg så lenge vi har ledige plasser:

Det settes ikke opp faste datoer for ekstraoppholdene. Det skal være når det passer best for pasienten å benytte seg av tilbudet (så langt dette lar seg gjøre). Dette betyr at det ikke vil bli innkallinger gruppevis, og at pasienten(e) selv må ta kontakt for å sette opp tid for oppholdene.

Om ekstraoppholdet:

Et ekstraopphold kan hjelpe deg med å skjerpe fokus og gi fornyet inspirasjon. Her kan du skreddersy ditt eget opplegg etter dine ønsker og behov (innen visse rammer) Det blir ikke satt opp et eget program for de som kommer på ekstraopphold, men dersom det er mange på ekstraopphold inne samtidig, blir det satt opp 4 faste timer. Kef, lege, fysio og soisonom uv.  Ut over det så kan du velge fritt fra alle planer for grupper som er inne, utenom gruppetimer og matkurs. Det er ikke lagt opp til konsultasjoner med fagteamet på disse oppholdene, men det bilr satt opp en utsamtale som vanlig. Det vil bli en innveiing og en utveiing på hvert opphold.

Les mer om ekstraopphold i vår brosjyre, ved å klikke på knappen under.

For å bestille ekstraopphold tar du kontakt med vår helsesekretær Linda Ødegård på: LMO@evjeklinikken.no  eller telefon: 48866133 (man-tors kl. 09.00-11.00)

Oppgi ukene du ønsker å komme til klinikken. Dersom det er ledig plass disse ukene, vil du kunne få plass. 

© 2020 Evjeklinikken