"Aktiv med Artrose" - Nytt kurs i september med oppstart 25.09.2019

    |  23. August 2019

Fra 25 september 2019 tilbyr Evjeklinikken en ny runde «Aktiv med Artrose»  Dette  er et kunnskapsbasert behandlingstilbud for pasienter med hofte- og/eller kne-artrose.

Evjeklinikken har over lang tid jobbet med pasienter som sliter med artrose i vektbærende ledd. Vår fysioterapeut Tim Grevenstuk er autorisert Aktiv-A fysioterapeut og har spesialisert seg i behandling av artrose gjennom et utdanningsprogram for fysioterapeuter som heter «Aktiv med Artrose». Dette vil si at han til en hver tid følger de siste retningslinjer for behandling av denne sykdommen.

«Aktiv med Artrose» er et forsknings- og kunnskapsbasert behandlingstilbud som er forankret i Ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Tilbudet gjelder for pasienter med lett til moderat kne- og hofteartrose.

God kunnskap er viktig for å kunne håndtere sykdommen på en tilfredsstillende måte. Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lett til moderate artroseplager. Trening har vist seg å redusere smerter i like stor grad som medisiner hos personer med artrose, og at 12 ganger med trening reduserer smerte vel så mye som medikamenter. Målet er å bedre funksjon og livskvalitet.

Evjeklinikken setter opp «Aktiv med Artrose», kurs med oppstart:  Onsdag den 25.september 2019 – fra kl. 12.30 til kl. 16.00.

Kurset består av artroseskole i kombinasjon med et skreddersydd treningsopplegg over 6 uker. Hensikten med undervisningen er at du skal få bedre kunnskap om sykdommen, risikofaktorer, symptomer, behandling og hva du selv kan gjøre, da dette har vist seg å være av stor betydning for å kunne håndtere sykdommen og de plagene den medfører.

Artroseskole:

Det settes opp en ettermiddag med pasientundervisning om hva som påvirker artrose positivt og negativt, og hva du selv kan gjøre. Det blir lagt ekstra vekt på viktigheten av fysisk aktivitet og vektreduksjon der dette er nødvendig.

Trening:

Etter artroseskolen får du 6 uker med tilpasset trening 2 ganger i uka, fra uke 40. Treningen ledes av vår fysioterapeut, og settes opp tirsdager og torsdager fra kl. 15 til 16. Hensikten er at du har, og mestrer, et treningsprogram som du kan videreføre hjemme.  

Pris:

Pris på hele pakken er kr. 2 000,-  (inngår ikke i egenandelsordningen).

Dato for oppstart: 

Behandlingstilbudet har oppstart onsdag den 25.september 2019 – fra kl. 12.30 til kl. 16.00.

Påmelding: 

Påmeldingsfrist: 20.09.2019 (Minimum antall deltagere 6, maks 12.)

For påmelding, ta kontakt med fysioterapeut Tim Grevenstuk ved Evjeklinikken:
telefon:  48866150
e-post:   wg@evjeklinikken.no

Tilpasset trening ved Evjeklinikken

Tim Grevenstuk
autorisert Aktiv-A fysioterapeut ved Evjeklinikken

© 2020 Evjeklinikken