Aktuelt

Aktuelt

Nyheter og relevante artikler.

Førjulsgave fra Evjeklinikken

| 6. desember 2018

Nå tilbyr Evjeklinikken ekstraopphold for år 3, 4 og 5.

Vi kan nå med glede meddele at de av våre pasienter som har fullført alle sine 5 opphold innen oppsatt tid vil fra 1. januar 2019 få mulighet til å få ett 14-dagers opphold hvert av de 3 påfølgende årene etter sitt 5. opphold.

Aktiv med Artrose

| 15. oktober 2018

Fra januar 2019 tilbyr Evjeklinikken "Aktiv med Artrose"
- Et kunnskapsbasert behandlingstilbud for pasienter med hofte- og/eller kne-artrose.
Pasienter kan henvises via fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på eget initiativ.

Til alle nåværende og tidligere brukere av Evjeklinikken Interaktiv:

Dagens utgave av Evjeklinikken Interaktiv vil avvikles og stenges ned den 30. juni 2018.

Det er flere årsaker til at vi vi velger å avvikle dagens utgave av Interaktiv-systemet. En viktig årsak er at systemet ikke uten store ombygginger kan tilpasses den nye personvernlovgivningen (GDPR) som trer i kraft fra 1.juli. Istedenfor å bruke mye tid og penger på å tilpasse det nåværende systemet, vurderer vi det som langt mer hensiktsmessig å utvikle et nytt system basert på innspill vi har fått gjennom brukerundersøkelser og interne kartlegginger.

Klikk på overskiften (til venstre) for mer informasjon.