For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Store planer for 2022 ved Evjeklinikken

Store planer for 2022 ved Evjeklinikken

Etter en høst med full drift sier vi denne uken adjø til de siste pasientene ved klinikken i 2021. Til tross for problemene pandemien har skapt, er det mange av pasientene våre som har hatt muligheter denne høsten for å hente inn tapt terreng. Det er vi svært glade for. I 2022 skal vi fortsette å være en sosial arena og vi tror aldri Evjeklinikken har vært så viktig for våre pasienter som vi kommer til å bli det kommende året.

Pågangsmot løser flere problemer enn resignasjon, tenker vi, og heldigvis har vi en samarbeidspartner i Helse Sør-Øst som deler denne innstillingen. På vei inn i en vinter der sykehusenes ledere vil komme under et umenneskelig press, har de med virkning fra 2022 innvilget oss muligheten til å tilby en ny behandlingsmodell for våre nye pasienter. Den nye avtalen er en utvidelse av avtalen vi fikk i 2015 når det gjelder antall døgn som klinikken kan tilby som standardisert behandling. Erfaringer som vi har gjort med pasientene våre siden den gang tilsier at kvaliteten på det vi fyller dagene med også skal få seg et merkbart løft. Vi vil komme tilbake med detaljer om hvordan det nye programmet blir.

Som nevnt kommer det nye året også med en trussel. En coronavariant med det passende navnet O-micron er kanskje bare en forløper for andre slektninger: Hvordan blir O-mega?

Som svar på denne trusselen har vi gjort endringer i inntaksplanen for 2022. Det vil bli nødvendig med omfattende tiltak for å opprettholde klinikken som et trygt sted å være, og vi har derfor blitt nødt til å flytte på enkelte av gruppene som hadde planlagt opphold i første halvår 2022. Dere det gjelder vil snarlig bli kontaktet, hvis dere ikke har fått beskjed allerede.

Snart sees vi igjen. I mellomtiden er det mange som må tilbringe mye tid i uønsket ensomhet. For noen kan situasjonen da føles som å sitte i fengsel på ubestemt tid, nesten som den politiske fangen Edmond Dantès i romanen «Greven av Monte Cristo» av Alexandre Dumas. Det er som om han taler til hele verden til alle tider når han avslutter boken med budskapet:

«Husk at all menneskelig visdom kan summeres i to ord: Vent og håp.»

Skrevet av: Einar Kristian Tveitå (Klinikkoverlege ved Evjeklinikken)

Vi søker tilkallingsvikarer for nattevakter

Vi søker tilkallingsvikarer for nattevakter

Evjeklinikken søker tilkallingsvikarer for  nattevakter i ukedager og helg med snarlig tiltredelse. Søkere må ha helsefaglig bakgrunn. Ta med hvilke vakter som vil være mest aktuell for deg i søknaden.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med vår helsesekretær:
Linda Marie Ødegård på epost: LMO@evjeklinikken.no eller på telefon: 488766133

Søknadsfrist snarest!

Klikk her for å laste ned eller lese Evjeklinikkens personvernerklæring for jobbsøkere

Presentasjon av Evjeklinikkens brukerutvalg

Presentasjon av Evjeklinikkens brukerutvalg

I tillegg til tre ansatte fra Evjeklinikken, består brukerutvalget av: (fra venstre) Aina Stensland (Leder), Odd R. Carlsen (bruker-representant), Olav Udjus Hanssen (bruker-representant), og Ronny Stavsholt (vara-representant).

Brukerutvalget kommer sammen til møte minimum fire ganger i året, og da blir aktuelle saker drøftet. Det være seg treningsalternativer, behandlingsopplegget, mattilbudet, undervisning m.m. Vi tar gjerne imot innspill fra medpasienter om temaer/saker dere ønsker belyst.
Brukerutvalget jobber for at Evjeklinikken skal utvikles til det bedre for oss pasienter.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes «Brukerutvalg». Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er:  Evjeklinikken – Jørgen løvlands veg 5 – 4735 Evje