Sammen for bedre livskvalitet

Overvekt og livsstilssykdommer rammer stadig flere, og er en økende utfordring både i arbeidslivet og i det sosiale liv.

Behandlingsmodell

Vår unike behandlingsmodell består av en kombinasjon av repeterte klinikkopphold, tett oppfølging og veiledning ved hjelp av Evjeklinikken Interaktiv i hjemmeperiodene.

Behandlingsmodell

Les mer

Kommende inntak

Oversikt over kommende inntak for helseregioner, kurs bestilt av kommuner / bedrifter / private og restplasser.

Innkalling sendes ut 4 uker i forkant av inntak.

Har du vært pasient hos oss tidligere? Da har du mulighet til å bestille restplass hos oss.
Mer info om restplasser     Se video-intervju 

Uke Dato Dag Type inntaksmodul Ledige Plasser Påmeldingsfrist Henvisende instans
23 03 juni 2015 onsdag Konservativ overvektsbehandling 5 Helse Sør-Øst
23 Restplass Fullt 18 mai 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
24 Restplass Fullt 25 mai 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
25 Restplass 2 01 juni 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
26 Restplass 2 08 juni 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
27 Restplass 2 15 juni 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)

Oppdatert: 27 mai 2015

Bestill restplass her

Siste nytt fra klinikken

Ole Anders Brøndbo begynte som klinisk ernæringsfysiolog
hos oss den 20. april. Se presentasjonsvideo.

Esben Andersen begynte som familieterapeut hos oss
den 2. februar. Se presentasjonsvideo.

Vi har fått ny og utvidet avtale med Helse Sør–Øst.
Fra 2015 skal både barn (i et familieperspektiv), unge og voksne få behandling på Evjeklinikken.

Se flere nyheter under Aktuelt

Henvisningsrutiner

Pasienter kan henvises til Evjeklinikken fra Helse Sør-Øst.
Vi kan også ta imot private pasienter, samt gjestepasienter fra andre helseregioner.

Les mer

Evjeklinikken Interaktiv blir tilgjengelig for tidligere pasienter

Vi åpner nå for at alle våre tidligere pasienter kan bestille medlemskap i Evjeklinikken Interaktiv. 

Evjeklinikken Interaktiv et internettbasert verktøy som hjelper brukerne til å oppnå sine mål. Det vil si å gjøre tiltak som fører til bedre livskvalitet, oppdage hva som oftest kommer i veien og finne motstrategier for å forhindre eller overvinne disse hindringene.

Les mer om Evjeklinikken Interaktiv og bestill medlemskap

We specialize in morbid obesity

We have developed a model of treatment, based on the notion that a positive change in lifestyle will lead to permanent weight loss.

Read more