Sammen for bedre livskvalitet

Overvekt og livsstilssykdommer rammer stadig flere, og er en økende utfordring både i arbeidslivet og i det sosiale liv.

Behandlingsmodell

Vår unike behandlingsmodell består av en kombinasjon av repeterte klinikkopphold, tett oppfølging og veiledning ved hjelp av Evjeklinikken Interaktiv i hjemmeperiodene.

Behandlingsmodell

Les mer

Kommende inntak

Oversikt over kommende inntak for helseregioner, kurs bestilt av kommuner / bedrifter / private og restplasser.

Innkalling sendes ut 4 uker i forkant av inntak.

Har du vært pasient hos oss tidligere? Da har du mulighet til å bestille restplass hos oss.
Mer info om restplasser     Se video-intervju 

Uke Dato Dag Type inntaksmodul Ledige Plasser Påmeldingsfrist Henvisende instans
19 06 mai 2015 onsdag Konservativ overvektsbehandling 11 Helse Sør-Øst
19 Restplass 4 20 april 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
20 Restplass 4 27 april 2015 Privat (kun for tidligere pasienter)
23 03 juni 2015 onsdag Konservativ overvektsbehandling 23 Helse Sør-Øst

Oppdatert: 27 april 2015

Bestill restplass her

Siste nytt fra klinikken

Esben Andersen begynte som familieterapeut ved Evjeklinikken den 2. februar. Se presentasjonsvideo.

Vi har fått ny og utvidet avtale med Helse Sør–Øst.
Fra 2015 skal både barn (i et familieperspektiv), unge og voksne få behandling på Evjeklinikken.

Se flere nyheter under Aktuelt

Henvisningsrutiner

Pasienter kan henvises til Evjeklinikken fra Helse Sør-Øst.
Vi kan også ta imot private pasienter, samt gjestepasienter fra andre helseregioner.

Les mer

Evjeklinikken Interaktiv blir tilgjengelig for tidligere pasienter

Vi åpner nå for at alle våre tidligere pasienter kan bestille medlemskap i Evjeklinikken Interaktiv. 

Evjeklinikken Interaktiv et internettbasert verktøy som hjelper brukerne til å oppnå sine mål. Det vil si å gjøre tiltak som fører til bedre livskvalitet, oppdage hva som oftest kommer i veien og finne motstrategier for å forhindre eller overvinne disse hindringene.

Les mer om Evjeklinikken Interaktiv og bestill medlemskap