Sammen for bedre livskvalitet

Overvekt og livsstilssykdommer rammer stadig flere, og er en økende utfordring både i arbeidslivet og i det sosiale liv.

Behandlingsmodell

Vår unike behandlingsmodell består av en kombinasjon av repeterte klinikkopphold, tett oppfølging og veiledning ved hjelp av Evjeklinikken Interaktiv i hjemmeperiodene.

Behandlingsmodell

Les mer

Arbeidsrettet rehabilitering

Vi har inngått avtale med NAV om å levere arbeidsrettet rehabilitering. Avtalen gjelder for fylkene
Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Vi legger ut mer informasjon om ikke lenge.

Behandling for barn og unge i et familieperspektiv

Vi kan ta imot pasienter i aldersgruppen barn (8–12 år) og unge (13-18 år) fra andre helseregioner som gjestepasienter.

Les mer

Kommende inntak

Oversikt over kommende inntak for helseregioner, kurs bestilt av kommuner / bedrifter / private og restplasser.

Innkalling sendes ut 4 uker i forkant av inntak.

Har du vært pasient hos oss tidligere? Da har du mulighet til å bestille restplass hos oss.
Mer info om restplasser   Se video-intervju

 

Uke Dato Dag Type inntaksmodul Ledige Plasser Påmeldingsfrist Henvisende instans
7 Restplass Fullt 01 februar 2016 Privat (kun for tidligere pasienter)
8 Restplass 2 08 februar 2016 Privat (kun for tidligere pasienter)
9 Restplass Fullt Privat (kun for tidligere pasienter)
10 Restplass 7 22 februar 2016 Privat (kun for tidligere pasienter)
11 Restplass Fullt Privat (kun for tidligere pasienter)
12 Restplass Det settes ikke opp restplasser denne uka. Privat (kun for tidligere pasienter)
13 Restplass 7 14 mars 2016 Privat (kun for tidligere pasienter)
14 Restplass 7 21 mars 2016 Privat (kun for tidligere pasienter)

Oppdatert: 08 februar 2016

Bestill restplass her

Henvisningsrutiner

Alle helseforetak (sykehus) i Helse Sør-Øst kan henvise til Evjeklinikken.
Vi kan også ta imot private pasienter, samt gjestepasienter fra andre helseregioner.

Les mer

Evjeklinikken Interaktiv blir tilgjengelig for tidligere pasienter

Vi åpner nå for at alle våre tidligere pasienter kan bestille medlemskap i Evjeklinikken Interaktiv. 

Evjeklinikken Interaktiv et internettbasert verktøy som hjelper brukerne til å oppnå sine mål. Det vil si å gjøre tiltak som fører til bedre livskvalitet, oppdage hva som oftest kommer i veien og finne motstrategier for å forhindre eller overvinne disse hindringene.

Les mer om Evjeklinikken Interaktiv og bestill medlemskap

We specialize in morbid obesity

We have developed a model of treatment, based on the notion that a positive change in lifestyle will lead to permanent weight loss.

Read more